adidas consortium LXCON EG0386

WHITE/GREEN

EG0386

120

The Adidas consortium LXCON is out now in a Green color WHITE/GREEN colorway

  • Adidas consortium
  • LXCON
  • EG0386
  • WHITE/GREEN - Green