adidas Yeezy YEEZY BOOST 700 V2 FU6684

VANTA

FU6684

300
Sold out

The Adidas Yeezy YEEZY BOOST 700 V2 is out now in a Black color VANTA colorway

  • Adidas Yeezy
  • YEEZY BOOST 700 V2
  • FU6684
  • VANTA - Black