Hussein Chalayan x puma Puma by hussein chalayan Awning 354478-07

Lima

354478-07

18 70
Sold out

Hussein Chalayan x puma releases the Puma by hussein chalayan Awning in a Lima Colorway

  • Hussein Chalayan x puma
  • Puma by hussein chalayan Awning
  • 354478-07
  • Lima - Amarillo