KAPITAL 8ozIDG x IDG Denim JUBBAHN Shirt (DOTERA Remake) EK-759-IDG

IDG

EK-759-IDG

645

KAPITAL drops the 8ozIDG x IDG Denim JUBBAHN Shirt (DOTERA Remake) featuring a IDG colorway

  • KAPITAL
  • 8ozIDG x IDG Denim JUBBAHN Shirt (DOTERA Remake)
  • EK-759-IDG
  • IDG - Blue