KAPITAL OX Cloth SHOKA Shirt K1903LS021-W

White

K1903LS021-W

240

The KAPITAL OX Cloth SHOKA Shirt is out now in a White color White colorway

  • KAPITAL
  • OX Cloth SHOKA Shirt
  • K1903LS021-W
  • White - White