Stammbaum Japanese Larch-TIG SK18S002-Mocha

Mocha

SK18S002-Mocha

220 1100
Sold out

Stammbaum drops the Japanese Larch-TIG featuring a Mocha colorway

  • Stammbaum
  • Japanese Larch-TIG
  • SK18S002-Mocha
  • Mocha - Grey