KUBORAUM KUBORAUM frame&case H50 48-19 BM KRSH50BM0000002F

-

KRSH50BM0000002F

470

KUBORAUM nos trae el modelo frame&case H50 48-19 BM en colorway -

  • KUBORAUM
  • frame&case H50 48-19 BM
  • KRSH50BM0000002F
  • - - Negro